Ter nagedachtenis Broeder Mattheus uit Oosterhout

17 augustus 1929   -   8 december 2012


Video Broeder Mattheus

 

VREDE

In de vrede van de Heer is plotseling ontslapen

BROEDER MATTHEUS NOTENBOOM

Monnik van de Sint Pauluscommuniteit.

 

Antonius Henricus Gerardus Marie Notenboom werd geboren te Roosendaal op 17 augustus 1929.
Hij trad in als lekenbroeder in de Sint Paulusabdij te Oosterhout in september 1952, en ontving de kloosternaam Mattheus.
Hij deed professie op 12 oktober 1954, toentertijd feest van Kerkwijding.

Toine had geen aanleg voor studie, maar was artistiek hoog begaafd: een kleurrijke persoonlijkheid. 
Vanwege zijn handigheid kwam br. Mattheus in het klooster in aanmerking voor alle soorten werk: aanvankelijk als kleermaker,
later als borduurder op het liturgisch atelier van Dom van der Laan.
In de sinds 1971 opgericht pottenbakkerij werd br. Mattheus een kostbare medewerker, die kundig de draaischijf wist te bedienen.
Omdat hij aanstonds iedereen kende, en door zijn jovialiteit en gevatheid snel contacten legde, verwierf hij zich in de pottenbakkerij een populariteit die in de loop der jaren alleen maar toenam.
Hij had een zwak voor marginale figuren, die zich door hem aanvaard en begrepen voelden.
Maar zijn voornaamste taak was toch die van ziekenverpleger.
De behoeften van zieken fijn aanvoelend, en vol tact in het bijstaan van stervenden, genoot hij in deze functie het vertrouwen en de dankbare sympathie van al degenen die aan zijn zorgen werden toevertrouwd.

De overgang van de St. Pauluscommuniteit vanuit de Abdij in Oosterhout naar het Woonzorgcentrum Zuiderhout in Teteringen in juli 2006 is hem zwaar gevallen. Hij miste ‘zijn’ pottenbakkerij en de dagelijkse contacten met de vele bezoekers. Bovendien ging een slechte gezondheid hem parten spelen.
Een zware hersenbloeding in de nacht van 7 op 8 december heeft hem in een coma gebracht, en nog diezelfde dag is hij ’s avonds overleden. Bij alle grappenmakerij is toch de grondtoon van heel zijn kloosterleven geweest: een serieus Godsvertrouwen en een niet aflatende overgave.